Stoffmisbruk – 5 parameter

Artikkelnr.: 4491

MULTINARKOTIKATESTEN er en urintest som kan påvise inntak av amfetamin, metamfetamin, kokain, morfin og THC.

TilbudNOK97,50 Førpris:NOK195,00 Rabatt -50% inkl. mva.
 • Produktinfo
 • Innhold
 • Forhåndsregler

MULTINARKOTIKATESTEN for amfetamin, metamfetamin, kokain, morfin og THC er en immunologisk måling som er basert på rennende, frisk urin, og brukes for kvalitativ oppdagelse av amfetamin, metamfetamin, kokain, morfin og THC i menneskeurin med en grense på hhv. 1,000 ng/ml, 500 ng/ml, 300 ng/ml, 300 ng/ml og 50 ng/ml.
Testen er hurtig, og tar kun 3-5 minutter.

AMFETAMIN tilhører en familie av sympatomimetiske aminer der de biologiske virkningene innbefatter kraftig stimulering av sentralnervesystemet og anorektiske, hypertermiske og kardiovaskulære egenskaper. Stoffet inntas vanligvis oralt, intravenøst eller gjennom røyking, og absorberes raskt.

Amfetamin øker hjertefrekvensen og blodtrykket, og reduserer matlysten. Enkelte studier tyder på at tungt misbruk kan medføre varige skader på visse viktige nervestrukturer i hjernen.

METAMFETAMIN en et kraftig sympatomimetisk stoff med terapeutiske bruksområder. Akutt høye doser øker stimuleringen av sentralnervesystemet, og skaper en følelse av eufori, årvåkenhet, mer energi og kraft. Mer akutte reaksjoner er angst, paranoia, psykoser og forstyrrelser i hjerterytmen. Det psykotiske atferdsmønsteret ved høye doser kan være umulig å skille fra schizofreni. Metamfetamin kan bli skilt ut i urinen som amfetamin samt oksiderte og deaminerte derivativer. 40 % av metamfetaminen skilles imidlertid ut i uendret form. Funn av modersubstansen i urinen indikerer dermed metamfetaminbruk.

KOKAIN, som er utvunnet fra kokablader, er et kraftig sentralstimulerende og lokalbedøvende stoff. De psykologiske virkningene av kokainbruk inkluderer eufori og selvsikkerhet. Andre virkninger er økt hjertefrekvens, utvidede pupiller, feber, skjelvinger og svettetokter. Kokain blir i en kort periode primært skilt ut som bensoylekgonin i urinen. Bensoylekgonin har en biologisk halveringstid på 5–8 timer, noe som er mye lengre enn hos kokain (0,5–1,5 timer), og kan generelt spores fra 24 til 60 timer etter bruk av eller eksponering for kokain.

OPIATER som for eksempel heroin, morfin og kodein er utvunnet av saften fra opiumsvalmuen. Heroin forbrennes raskt til morfin. Det kan derfor bli funnet både morfin og morfin-glukuronid i urinen til en person som bare har tatt heroin. Kroppen omdanner dessuten kodein til morfin. Funn av morfin (eller metabolitten morfin-glukuronid) i urinen indikerer dermed bruk av morfin og/eller kodein.

MARIHUANA er et hallusinogen som utvinnes fra toppskuddene på hampplanten. Marihuana/cannabis inntas vanligvis gjennom røyking.

Høyere doser som brukes av misbrukere, påvirker sentralnervesystemet, sinnstilstanden og sanseevnen, og fører til tap av koordinasjonsevne, svekket korttidsminne, angst, paranoia, depresjoner, forvirring, hallusinasjoner og økt hjertefrekvens. Det kan utvikles toleranse overfor de kardiologiske og psykotropiske effektene. Abstinenssymptomer er rastløshet, søvnproblemer, anoreksi og kvalme.

Når marihuana svelges, metaboliseres stoffet i leveren. Den primære urinmetabolitten av marihuana er 11-nor-A-9 tetrahydrocannabinol-9-karboksylsyre samt glukuronid. Påviste funn av cannabinoider i urinen, inkludert den primære karboksyl-metabolitten, er dermed en indikasjon på bruk av marihuana/cannabis.

MULTINARKOTIKATESTEN er basert på prinsippet om svært spesifikke immunokjemiske reaksjoner på antigener og antistoffer som brukes for å analysere bestemte forbindelser i biologiske væsker.

Når testen er negativ, og urinen ikke inneholder medikamenter dannes det to synlig fargede bånd i testområdet.
Er testen positiv, og medikamenter påvises i urinen, dannes det ett farget bånd i testorådet.

 

-  1 panelkort for 5 stoff (AMP, M-AMP, COC, MOR, THC)
-  1 tørkemiddelpose
-  1 pakningsvedlegg

 1. Les nøye gjennom instruksjonene før du gjennomfører testen. Testen er kun gyldig hvis instruksjonene er nøye etterfulgt.
 2. Oppbevares utilgjengelig for barn.
 3. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på etiketten eller beskyttelsesposen, eller hvis posen er skadet.
 4. Følg tidsanvisningene nøye.
 5. Oppbevares ved mellom +4 °C og +30 °C. Skal ikke fryses.
 6. Testenheten er kun for engangsbruk.
 7. Kun for ekstern bruk. SKAL IKKE SVELGES.
 8. Testen skal kun brukes for in vitro-diagnostisk egenkontroll